ΠΟΙΝΟΛ.,ΠΡΑΚΤ.30/18

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Ποινές ποδοσφαιριστών.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Ε.Π.Σ.Π.-Λ. ,7η Αγωνιστική από 27/10/2018 επιβάλει τις παρακάτω ποινές:

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1010004

ΜΠΑΛΑΦΑΣ Κ.

ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

30/1-11-2018

2

1273581

ZACE E.

ΟΔΥΣΣΕΣΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

30/1-11-2018

3

1352809

ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ Π.

ΟΔΥΣΣΕΣΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

30/1-11-2018

4

1301311

ΣΚΕΜΠΙ Ε.

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

30/1-11-2018

5

563179

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Π.

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 β

2

20 €

30/1-11-2018

]

 

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30