ΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤ. 28/30-11-2017

Α’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

                25,26/11/2017,     Αριθμ.Πρακτ.28/30-11-2017

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

11η

1448971

SUKU E.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 β 

2

20 €

28/30-11-2017

2

11η

1202357

ΤΣΑΙΜΟΣ Α.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) II.

4

40 €

28/30-11-2017

B’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

                26/11/2017,     Αριθμ.Πρακτ.28/30-11-2017

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1368682

ΣΠΥΡΑΚΟΣ Σ.

ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ

Άρθρο 10 παρ. α  I

1

10 €

28/30-11-2017

2

56604

ΣΤΕΦΟΣ Φ.

Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) I 

4

40 €

28/30-11-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 04/01/2018

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30