ΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤ. 25/9-11-2017

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

4/11/2017,     Αριθμ.Πρακτ.25/9-11-2017

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1338605

ΣΤΡΙΦΤΑΡΗΣ Ε.

ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

25/9-11-2017

2

396044

ΡΙΖΟΣ Α.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

25/9-11-2017

3

1198056

ΜΑΡΚΟΣ Β.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

25/9-11-2017

Β’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2η & 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

5-8/11/2017,     Αριθμ.Πρακτ.25/9-11-2017

   

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1418068

ΒΛΑΧΟΣ Σ.

ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

25/9-11-2017

2

1370376

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.

ΠΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

25/9-11-2017

3

1335091

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Χ.

ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

25/9-11-2017

4

1138779

ΛΙΟΝΤΟΣ Ν.

ΝΙΚΗ  ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α  I 

1

10 €

25/9-11-2017

5

1467476

ΤΟΠΙ Κ.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒ/ΜΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) I 

4

40 €

25/9-11-2017

6

387288

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) I 

4

40 €

25/9-11-2017

7

505757

ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ Χ.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) I 

4

40 €

25/9-11-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 9/12/2017

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30