ΠΟΙΝΟΛ.,ΠΡΑΚΤ.21/18

12,19/5/2018   Αριθμ.Πρακτ.21/31-5-2018

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 21/31-5-2018

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

-ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016

Η Επιτροπή επιβάλει στον προπονητή του Σωματείου σας «ΜΠΕΚΑ ΑΓΓΕΛΟ» ΕΠΙΠΛΗΞΗ, για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα PLAY OFF, Α’ ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓ.,3η Αγωνιστική «ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛ. – ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2016» το Σάββατο 12/5/2018. (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΙ 15(6) )

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

-ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Η Επιτροπή επιβάλει στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας «ΠΑΝΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» ΕΠΙΠΛΗΞΗ, για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ Πρωταθλήματος, Ημιτελικός «ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ» το Σάββατο 19/5/2018. (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΙ 15(6) )

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

-ΑΟΝ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014

Η Επιτροπή επιβάλει στο Σωματείου σας «ΑΟΝ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014» ΕΠΙΠΛΗΞΗ, για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ Πρωταθλήματος, Ημιτελικός «ΑΟΝ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014 – ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ» το Σάββατο 19/5/2018. (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΙ 15(6) )

ΠΟΙΝΟΛ.,ΠΡΑΚΤ.20/18

9,12,13,16,19/5/2018   Αριθμ.Πρακτ.20/24-5-2018

Α’ ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, PLAY OFF 3η ΑΓΩΝ.

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

PLAY OFF,3η

1252666

ΤΖΙΜΑΣ Θ.

ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 -γ

3

30 €

20/24-5-2018

2

PLAY OFF,3η

1152256

ΞΕΝΟΣ Ν.

ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 -γ

3

30 €

20/24-5-2018

3

PLAY OFF,3η

1131388

ΤΖΙΜΑΣ Ν.

ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 -γ

3

30 €

20/24-5-2018

4

PLAY OFF,3η

1381302

ΓΚΙΝΙ Α.

ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016

Αρθρο 10 παρ.1 -γ

3

30 €

20/24-5-2018

5

PLAY OFF,3η

1383297

ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ Ι.

ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016

Αρθρο 10 παρ.1 -γ

3

30 €

20/24-5-2018

6

PLAY OFF,3η

1301567

ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ Δ.

ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016

Αρθρο 10 παρ.1 -γ ΚΑΙ Αρθρο 10 παρ.1 -δ) I

6

60 €

20/24-5-2018

7

PLAY OFF,3η

557278

ΜΠΟΜΠΟΡΗΣ Ν.

ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

20/24-5-2018

Επίσης πρέπει να καταβληθούν τα ποσά μέσα σε διάστημα δεκαπέντε(15) ημερών από την ημέρα της έγγραφης κοινοποίησης της απόφασης.

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/24-5-2018

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

-ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2016

Κύριε Πρόεδρε,

   Καλείστε σε γραπτή απολογία βάση των άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα 1,2,3,4,5,12,13,14,15 έως και την Δευτέρα 28/5/2018 για αντιαθλητικές ενέργειες του προπονητή του Σωματείου σας «ΜΠΕΚΑ ΑΓΓΕΛΟΥ» στον αγώνα PLAY OFF, Α’ ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓ.,3η Αγωνιστική «ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛ. – ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2016» το Σάββατο 12/5/2018.

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

-ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Κύριε Πρόεδρε,

   Καλείστε σε γραπτή απολογία βάση των άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα 1,2,3,4,5,12,13,14,15 έως και την Δευτέρα 28/5/2018 για αντιαθλητικές ενέργειες του εκπρόσωπου του Σωματείου σας «ΠΑΝΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» στον αγώνα ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ Πρωταθλήματος, Ημιτελικός «ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ» το Σάββατο 19/5/2018.

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

-ΑΟΝ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014

Κύριε Πρόεδρε,

   Καλείστε σε γραπτή απολογία βάση των άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα 1,2,3,4,5,12,13,14,15 έως και την Δευτέρα 28/5/2018 για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ Πρωταθλήματος, Ημιτελικός «ΑΟΝ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014 – ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ» το Σάββατο 19/5/2018.

ΠΟΙΝΟΛ.,ΠΡΑΚΤ.18/18

28-29/4/2018   Αριθμ.Πρακτ.18/04-5-2018

Α’ ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, PLAY OFF, 1η ΑΓΩΝ.

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

PLAY OFF,1η

1145795

ΤΟΡΕ Π.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 β

2

20 €

18/04-5-2018

2

PLAY OFF,1η

563179

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Π.

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -γ

3

30 €

18/04-5-2018

3

PLAY OFF,1η

1372879

ΧΑΓΙΑΝΝΗΣ Λ.

ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -γ

3

30 €

18/04-5-2018

4

PLAY OFF,1η

1276912

GOGA A.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 -γ

3

30 €

18/04-5-2018

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/04-5-2018

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

-ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

   Η Επιτροπή επιβάλει στο Σωματείο «ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ» χρηματική ποινή εκατό ευρώ(100€), για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓ. PLAY OFF, 2η Αγωνιστ. «ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ –ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ» την Κυριακή 22/4/2018. (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΙ 15(6) )

 

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

-ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

   Η Επιτροπή επιβάλει στον εκπρόσωπο του Σωματείου ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ «ΓΚΙΝΗ ΣΩΤ.» χρηματική ποινή εκατό ευρώ(100€), για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓ. PLAY OFF, 2η Αγωνιστ. «ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ –ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ» την Κυριακή 22/4/2018. (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΙ 15(6) )

Επίσης πρέπει να καταβληθούν τα ποσά μέσα σε διάστημα δεκαπέντε(15) ημερών από την ημέρα της έγγραφης κοινοποίησης της απόφασης.

Προς: ΠΟΔΟΣΦAIΡIKA ΣΩΜΑΤΕΙA

-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

-ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Κύριε Πρόεδρε,

   Καλείστε σε γραπτή απολογία βάση των άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα 1,2,3,4,5,12,13,14,15 έως και την Τρίτη 08/5/2018 για αντιαθλητικές στον αγώνα PLAY OFF, Α’ ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓ., 1η Αγωνιστική «ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ» το Σάββατο 28/4/2018.

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

Κύριε Πρόεδρε,

   Καλείστε σε γραπτή απολογία βάση των άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα 1,2,3,4,5,12,13,14,15 έως και την Τρίτη 08/5/2018 για αντιαθλητικές ενέργειες του εκπροσώπου του Σωματείου σας «ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» στον αγώνα PLAY OFF, Α’ ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓ.,1η Αγωνιστική «ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ» το Σάββατο 28/4/2018.

 

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

-ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Κύριε Πρόεδρε,

   Καλείστε σε γραπτή απολογία βάση των άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα 1,2,3,4,5,12,13,14,15 έως και την Τρίτη 08/5/2018 για αντιαθλητικές ενέργειες του εκπροσώπου του Σωματείου σας «ΣΑΝΤΑ ΚΟΣΜΑ» στον αγώνα PLAY OFF, Α’ ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓ.,1η Αγωνιστική «ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ» το Σάββατο 28/4/2018.

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

-ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

Κύριε Πρόεδρε,

   Καλείστε σε γραπτή απολογία βάση των άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα 1,2,3,4,5,12,13,14,15 έως και την Τρίτη 08/5/2018 για αντιαθλητικές ενέργειες του κ.ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ο οποίος ως προπονητής του Σωματείου ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ έχει τιμωρηθεί με απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για διάστημα ενός(1) μήνα από 29/3/2018 έως 29/4/2018 και εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο, στον αγώνα PLAY OFF, Α’ ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓ.,1η Αγωνιστική «ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ» το Σάββατο 28/4/2018.

ΠΟΙΝΟΛ., ΠΡΑΚΤ.19/18

2,5,6/5/2018   Αριθμ.Πρακτ.19/10-5-2018

Α’ ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, PLAY OUT, 3η ΑΓΩΝ.

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

PLAY OUT, 3η

526573

ΚΟΚΙΟΣ Σ.

ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

Αρθρο 10 παρ.1 -δ) II.

4

40 €

19/10-5-2018

 

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 19/10-5-2018

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

  1. Η Επιτροπή επιβάλει στο Σωματείο «ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ» χρηματική ποινή εκατό ευρώ(100€), για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓ. PLAY OFF, 1η Αγωνιστ. «ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ» το Σάββατο 28/4/2018. (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΙ 15(6) )
  2. Η Επιτροπή επιβάλει στον εκπρόσωπο του Σωματείου ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ « ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ» χρηματική ποινή εβδομήντα ευρώ(70€), για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓ. PLAY OFF, 1η Αγωνιστ. «ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ» το Σάββατο 28/4/2018. (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΙ 15(6) )

 

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

-ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ

 

  1. Η Επιτροπή επιβάλει στο Σωματείο «ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ» χρηματική ποινή εκατό ευρώ(100€), για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓ. PLAY OFF, 1η Αγωνιστ. «ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ» το Σάββατο 28/4/2018. (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΙ 15(6) )
  2. Η Επιτροπή επιβάλει στον Προπονητή του Σωματείου ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ «ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ», ο οποίος ως προπονητής του Σωματείου είχε τιμωρηθεί με απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για διάστημα ενός(1) μήνα από 29/3/2018 έως 29/4/2018 και εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο, στον αγώνα PLAY OFF, Α’ ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓ.,1η Αγωνιστική «ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ» το Σάββατο 28/4/2018, χρηματική ποινή διακοσίων ευρώ(200€) και απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικού χώρους για διάστημα δύο(2) μηνών, για αντιαθλητικές ενέργειες στον παραπάνω αγώνα (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΙ 15(6) ). Η εκτέλεση της ποινής αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα που δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις.
  3. Η Επιτροπή επιβάλει στον εκπρόσωπο του Σωματείου ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ « ΣΑΝΤΑ ΚΟΣΜΑ» χρηματική ποινή εβδομήντα ευρώ(70€), για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓ. PLAY OFF, 1η Αγωνιστ. «ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ» το Σάββατο 28/4/2018. (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΙ 15(6) )

 

Επίσης πρέπει να καταβληθούν τα ποσά μέσα σε διάστημα δεκαπέντε(15) ημερών από την ημέρα της έγγραφης κοινοποίησης της απόφασης.

 

ΠΟΙΝΟΛ.,ΠΡΑΚΤ.17/27-4-2018

21-22/4/2018 Αριθμ.Πρακτ.17/27-4-2018

B’ ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, PLAY OFF, 2η ΑΓΩΝ.

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

PLAY-OFF,2η

312492

ΝΙΤΣΑΣ Γ.

ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

17/27-4-2018

2

PLAY-OFF,2η

1161433

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.

ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 β

2

20 €

17/27-4-2018

3

PLAY-OFF,2η

1291863

ΝΤΟΜΑΡΗΣ Κ.

ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

17/27-4-2018

4

PLAY-OFF,2η

1219183

ΝΟΒΑΣ Α.

ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

17/27-4-2018

5

PLAY-OFF,2η

1305185

ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ Η.

ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

Αρθρο 10 παρ.1 -ζ και Αρθρο 10 παρ.1 -ε και Αρθρο 10 παρ.1 -ε και Αρθρο 10 παρ.1 -δ και Αρθρο 10 παρ.1 -δ

20

200 €

17/27-4-2018

6

PLAY-OFF,2η

1354085

ΓΚΙΝΗ Σ.

ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

17/27-4-2018

Επίσης πρέπει να καταβληθούν τα ποσά μέσα σε διάστημα δεκαπέντε(15) ημερών από την ημέρα της έγγραφης κοινοποίησης της απόφασης.

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

-ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/27-4-2018

Κύριε Πρόεδρε,

Καλείστε σε γραπτή απολογία βάση των άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα 1,2,3,4,5,12,13,14,15 έως και την Τετάρτη 02/5/2018 για αντιαθλητικές ενέργειες του εκπροσώπου του Σωματείου σας «ΓΚΙΝΗ ΣΩΤ.» στον αγώνα PLAY OFF, Β’ ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓ.,Α’ ΦΑΣΗ «ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ – ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ» την Κυριακή 22/4/2018.

 

 

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

-ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/27-4-2018

Κύριε Πρόεδρε,

Καλείστε σε γραπτή απολογία βάση των άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα 1,2,3,4,5,12,13,14,15 έως και την Τετάρτη 02/5/2018 για αντιαθλητικές στον αγώνα PLAY OFF, Β’ ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓ., Α’ ΦΑΣΗ «ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ – ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ» την Κυριακή 22/4/2018.

 

 

ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/27-04-2018

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

-ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

 

Στην Πρέβεζα σήμερα την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018, συνεδρίασε η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ, αποτελούμενη από τους Γεωργίου Θ. ως Πρόεδρο και Δημολιατη Ε. , Γιαγια Γ. ως μέλη.

με θέμα την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Σ. 395/ 24-04-2018 αναφερόμενη ως «ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΓΩΝΑ» του σωματείου Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ.

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ

- Τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ και του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και ιδίως των άρθρων 15 και 23 αυτού.

- Το Φύλλο Αγώνος της 22-04-2018 μεταξύ των ομάδων «ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ- ΑΟ ΜΥΤΙΚΑΣ»

- Την Έκθεση του Παρατηρητή.

- Το με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Σ. 406/ 27-04-2018 έγγραφο του σωματείου με την επωνυμία «ΑΟ ΜΥΤΙΚΑΣ», που τιτλοφορείται ως «Ένσταση».

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ:

- Δέχεται τυπικά και απορρίπτει ως νόμω αβάσιμη την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Σ. 395/ 24-04-2018 αναφερόμενη ως «ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΓΩΝΑ» του σωματείου Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ.

- Απορρίπτει ως απαράδεκτη την με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Σ. 406/ 27-04-2018 «Ένσταση» του σωματείου Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑΣ.

- Διατάζει την κατάπτωση του παραβόλου στο Ταμείο της Ένωσης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ                   ΔΗΜΟΛΙΑΤΗΣ Ε. - ΓΙΑΓΙΑΣ Γ.

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00

Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00